برای فراهم کردن امکان این که همه به فایلها دسترسی داشته باشند نیاز است تا فایل ها روی سیستمی قرار بگیرند که به اینترنت متصل است که به این سیستم (سرور) می گویند. برای اینکه سرور بتواند با حجم قابل توجهی از بازدید به سایت مراجعه کند و به آنها پاسخ دهد باید از لحاظ قطعات سخت افزاری قوی باشد. نرم افزارهای لازم جهت اجرای فایل های برنامه نویسی را داشته باشد. همچنین نرم افزارهای لازم برای مدیریت بخش های سایت را در اختیار صاحبان آن قرار دهد.

web

برای فراهم کردن امکان این که همه به فایلها دسترسی داشته باشند نیاز است تا فایل ها روی سیستمی قرار بگیرند که به اینترنت متصل است که به این سیستم (سرور) می گویند. برای اینکه سرور بتواند با حجم قابل توجهی از بازدید به سایت مراجعه کند و به آنها پاسخ دهد باید از لحاظ قطعات سخت افزاری قوی باشد. نرم افزارهای لازم جهت اجرای فایل های برنامه نویسی را داشته باشد. همچنین نرم افزارهای لازم برای مدیریت بخش های سایت را در اختیار صاحبان آن قرار دهد.

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید

iq-org

$8.99

iq-net

$10.99

iq-in

$14.99

iq-com

$15.99

iq-co

$11.00

ویژگی سرورهای میزبان پردیسان کلود

fancybox

کیفیت

تعداد دامنه هایی که می توانید روی فضای اجاره ای ایجاد کنید، تعداد بانک اطلاعاتی و نوع و حجم آنها مشخص کننده کیفیت سرویس میزبان و شرکت پردیسان کلود است.
fancybox

محدودیت انتقال

که به ترافیک ماهیانه می گویند، به معنی میزان مجموع حجم فایلهای دریافت شده یا ارسال شده می باشد که بصورت ماهیانه مشخص می شود و نباید از آن بیشتر شود.
fancybox

حجم دیسک

مقدار فضایی که شرکت پردیسان کلود در اختیار شما قرار می دهد که این فضا از چند مگابایت تا چند گیگابایت متفاوت خواهد بود. میزان حجم فایل های شما باید کمتر و یا برابر با فضای اجاره شده باشد.

پلان های هاست ویندوز ایران