برنامه های بدون سرور، روشی نوآورانه برای توصیف خدماتی است که به شما این توانایی را میدهد که برنامه های ساده و چابک تری بسازید. با استفاده از محاسبات بدون سرور، کارهای مدیریت زیرساخت مثل ظرفیت و AWS انجام میشود. از همین رو شما میتوانید تنها تمرکز خود را روی نوشتن کدی متمرکز کنید که به مشتریان خدمات بهتری را ارائه دهید. سرویس های بدون سرور AWS با مقیاس گذاری خودکار، در دسترس بودن داخلی و مدل صورتحساب پرداختی ارائه میشوند. Lambda یک سرویس محاسباتی مبتنی بر رویداد بدون مدیریت است که به شما امکان میدهد تا برای پاسخ به رویدادها بیش از 150 منبع AWS و SaaS یکپارچه بومی، کد را اجرا کنید.

qloud

ویژگی برنامه های بدون سرور پردیسان کلود

سریعتر وارد بازار شوید

تیم های شما با استفاده از این صورتحساب ها سریعتر وارد بازار میشوند.

QLOUD
سازگاری

با این فناوری ها که بطور پیشرفته درخواست های مشتری را انجام میدهند، سریعتر با نیازهای مشتری سازگاری پیدا کنید.

04.png
هزینه های خود را پایین بیاورید

با استفاده از این صورتحساب پرداخت، هیچوقت هزینه اضافه پرداخت نخواهید کرد و منابع شما بهینه میشود.

QLOUD
QLOUD
qloud
  • client-img
  • client-img
  • client-img
  • client-img
  • client-img
  • client-img
مشتریان ما

امتیاز کار با مشتریان خاص را داریم.